Reference/ galerija slik

Reference | Galerija slik

Reference

Reference


Spremjajte nas tudi na: FB

Oprema in igrače vrtci, šole in javni zavodi

VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD VRTEC MAVRICA TREBNJE
MESTNA OBČINA VELENJE
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA ROGATEC
KRANJSKI VRTCI
VRTEC ŠKRATEK SVIT VODICE
OSNOVNA ŠOLA MARKOVCI
OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga
OSNOVNA ŠOLA DUPLEK
OSNOVNA ŠOLA ŠTORE
CENTER ZA USPOSABLJANJE, VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE JANEZA LEVCA LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM
VRTEC MLADI ROD
VRTEC MURSKA SOBOTA
OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA
VRTEC JARŠE
JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA DESTRNIK - TRNOVSKA VAS
OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN
OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER
VRTEC CICIBAN NOVO MESTO
VRTEC DOMŽALE
VRTEC KOLEZIJA
VRTEC VODMAT
OSNOVNA ŠOLA VITANJE
VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR
VRTEC VIŠKI GAJ
OSNOVNA ŠOLA DR.IVANA KOROŠCA BOROVNICA
OSNOVNA ŠOLA VOLIČINA
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE
VRTEC TRŽIČ
OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA
VIŠKI VRTCI
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE VIPAVA
OSNOVNA ŠOLA DR. SLAVKA GRUMA
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI
OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE
VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD VRTEC KURIRČEK LOGATEC
OSNOVNA ŠOLA POD GORO
VRTEC SLOV. KONJICE
VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA
VRTEC SEŽANA
VRTEC MEDVODE
ZDRAVSTVENI DOM CELJE
OSNOVNA ŠOLA DOBOVA
VRTEC ČRNUČE
VRTEC MOJCA
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE
OSNOVNA ŠOLA ŽETALE
VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA
OBČINA ŠKOFLJICA
VRTEC POSTOJNA
OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK
OBČINA CIRKULANE
OSNOVNA ŠOLA DRAMLJE
DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI
OSNOVNA ŠOLA MEŽICA
VRTEC RIBNICA
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTCI BREZOVICA
OSNOVNA ŠOLA KOZJE
VARSTVENO DELOVNI CENTER SAŠA
VRTEC MORNARČEK PIRAN - SCUOLA DELL' INFANZIA MORNARČEK PIRANO
OSNOVNA ŠOLA VINICA
OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
OSNOVNA ŠOLA MALA NEDELJA
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
OSNOVNA ŠOLA BLANCA
OSNOVNA ŠOLA ODRANCI
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK
OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE - ZAVRČ
OSNOVNA ŠOLA ANTONA JANŠE RADOVLJICA
OSNOVNA ŠOLA PUCONCI
SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ
VRTEC TONČKE ČEČEVE
OBČINA RAČE-FRAM
CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA DEKANI
OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA
OSNOVNA ŠOLA IV MURSKA SOBOTA
OSNOVNA ŠOLA KUZMA
OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ
VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo
OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ
OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE SENOVO
VRTEC VELENJE
VRTEC KRŠKO
VRTEC JESENICE
OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA
OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
OSNOVNA ŠOLA LENART
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO
OSNOVNA ŠOLA NAKLO
VRTEC LITIJA
DOM UPOKOJENCEV IZOLA - Casa del pensionato Isola
VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR
OSNOVNA ŠOLA SVETI TOMAŽ
FESTIVAL VELENJE
VRTEC NAJDIHOJCA
OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani
OSNOVNA ŠOLA BOVEC
OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA
OSNOVNA ŠOLA VIDEM
VRTEC GALJEVICA
DOM STAREJŠIH LOGATEC
OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA
VRTEC ŠKOFJA LOKA
OSNOVNA ŠOLA PODLEHNIK
OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO
OSNOVNA ŠOLA DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ROGAŠKA SLATINA
OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO
OSNOVNA ŠOLA LOG - DRAGOMER
KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV
OSNOVNA ŠOLA KOPRIVNICA
OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE
OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN
VVZ ILKE DEVETAK BIGNAMI TOLMIN
DOM NINE POKORN GRMOVJE
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER
OTROŠKI VRTEC METLIKA
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA II LENDAVA II. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA
JVI IN VVZ OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC SV.TROJICA
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA
VRTEC MENGEŠ
ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO
OSNOVNA ŠOLA BREZNO-PODVELKA
VRTEC ZAGORJE OB SAVI
OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA
VVRTEC MANKA GOLARJA GORNJA RADGONA
GORIŠKA KNJIŽNJICA FRANCETA BEVKA Nova Gorica
OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ
OSNOVNA ŠOLA KRMELJ
OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD
OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA
DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI
OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA
OSNOVNA ŠOLA JANKA RIBIČA CEZANJEVCI
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR
VRTEC CICIBAN SEVNICA
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA
OSNOVNA ŠOLA DR. JOŽETA PUČNIKA ČREŠNJEVEC
OSNOVNA ŠOLA VODICE
OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ
JAVNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ŠKOFLJICA
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA
OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA
VRTEC POD GRADOM
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI
PRIZMA PONIKVE, posebni socialno varstveni zavod
SCUOLA DELL' INFANZIA LA COCCINELLA PIRANO - VRTEC LA COCCINELLA PIRAN
VRTEC POBREŽJE MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA GORIŠNICA
VARSTVENO DELOVNI CENTER VRHNIKA-IDRIJA
OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA DOBROVNIK KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA DOBRONAK
OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ
KRAJEVNA SKUPNOST POVIR
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ
OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA KRŠKO
OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBRA MOJSTRANA
VRTEC IVANČNA GORICA
KRAJEVNA SKUPNOST GOLNIK
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU
OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER
VRTEC VRHOVCI
OSNOVNA ŠOLA GORJE
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA
ZAVOD ZA ŠPORT IN TURIZEM MEDVODE
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI
OSNOVNA ŠOLA BRATOV LETONJA
OSNOVNA ŠOLA DR. IVAN PRIJATELJ SODRAŽICA
OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA
VRTEC MORJE LUCIJA - SCUOLA DELL' INFANZIA MORJE LUCIA
JAVNI ZAVOD OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH
OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR
OSNOVNA ŠOLA ROJE
OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
OSNOVNA ŠOLA KANAL
ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE
OSNOVNA ŠOLA BRANIK
OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA
OSNOVNA ŠOLA SREDIŠČE OB DRAVI
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
VRTEC URŠA
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ
OSNOVNA ŠOLA DOBROVO
OSNOVNA ŠOLA VAVTA VAS
OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
VRTEC ČEBELICA ŠENTJERNEJ
OSNOVNA ŠOLA DR. JANKA ŠLEBINGERJA GORNJA RADGONA
VRTEC MAVRICA BREŽICE
OSNOVNA ŠOLA BLAŽA ARNIČA LUČE
OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ
JAVNI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ JAKOBSKI DOL
OBČINA HRPELJE - KOZINA
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
ZDRAVSTVENI DOM METLIKA
OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI
VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE
OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
OSNOVNA ŠOLA OLGE MEGLIČ
OSNOVNA ŠOLA BREŽICE
OBČINA TABOR
OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA
SOCIALNO-VARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE
VRTEC KOČEVJE Cesta na stadion 3, Kočevje
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA
OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS
ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE
OSNOVNA ŠOLA MIREN
OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID
OSNOVNA ŠOLA DORNBERK
OSNOVNA ŠOLA POLJANE
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
VRTEC ANICE ČERNEJEVE
OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE
OBČINA KUZMA
CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA PORTOROŽ- Centro per la correzione dell'udito e della pronuncia Portorose
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC
OBČINA PODVELKA
OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID
OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC APAČE
OSNOVNA ŠOLA CANKOVA
UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA
OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE
OSNOVNA ŠOLA TIŠINA
OSNOVNA ŠOLA IVANA BABIČA-JAGRA MAREZIGE
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA
OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO
VRTEC LENDAVA Lendvai Ovoda
OSNOVNA ŠOLA STARI TRG OB KOLPI
MADŽARSKA NARODNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST OBČINE HODOŠ
OSNOVNA ŠOLA HELENE PUHAR KRANJ
VRTEC BLED
VRTEC ŠENTVID
OSNOVNA ŠOLA SVETI JURIJ
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
MLADINSKI DOM JARŠE
OSNOVNA ŠOLA MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR
OBČINA LOGATEC
VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA
OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI
VRTEC RADENCI - RADENSKI MEHURČKI
OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE SCUOLA ELEMENTARE SICCIOLE
VRTEC TRBOVLJE Trbovlje
OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO
VRTEC PTUJ
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
VRTEC MIŠKOLIN
OBČINA HODOŠ
OSNOVNA ŠOLA DESKLE
KRAJEVNA SKUPNOST ČEPOVAN
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI
OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC
OSNOVNA ŠOLA PIVKA
ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, Postojna
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO NA POHORJU
OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE MARIBOR
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK
OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE
VRTEC JELKA
OSNOVNA ŠOLA GABROVKA - DOLE
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA
Osnovna šola Ivana Cankarja
OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA
OSNOVNA ŠOLA KORENA
OSNOVNA ŠOLA RIBNICA NA POHORJU
OSNOVNA ŠOLA KOŠANA
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VELENJE
OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA
PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA UKOVIČA Podgrad
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA
OSNOVNA ŠOLA F.S. FINŽGARJA LESCE
OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR
OSNOVNA ŠOLA STROČJA VAS
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA
OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE
OBČINA CERKVENJAK
VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER - CENTRO DI ASSISTENZA E TERAPIA LAVORATIVA CAPODISTRIA
OSNOVNA ŠOLA SIMONA KOSA Podbrdo
OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA
KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVO
KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA JESENICE
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ORMOŽ
VARSTVENO DELOVNI CENTER ČRNOMELJ
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA I. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA
ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE
OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI
VRTEC MAVRICA Vojnik
OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR
VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM
OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR
OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA SCUOLA ELEMENTARE VOJKA ŠMUC ISOLA
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ MARJAN BANTAN STOJAN JARENINA
ŠOLSKI CENTER PTUJ
OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU
OSNOVNA ŠOLA HAJDINA
VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA
OBČINA RUŠE
OSNOVNA ŠOLA DOBJE
DOM UPOKOJENCEV JOŽETA PRIMOŽIČA MIKLAVŽA IDRIJA
OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA
OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA SOLKAN
OSNOVNA ŠOLA TONETA TOMŠIČA KNEŽAK
ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica
OSNOVNA ŠOLA GORNJI PETROVCI
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA PODGORA KUTEŽEVO
OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA
OSNOVNA ŠOLA II MURSKA SOBOTA
OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA
OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA
VARSTVENO DELOVNI CENTER TOLMIN
BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO Postojna
CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC
OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN
OSNOVNA ŠOLA JURŠINCI
OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA DEBELJAKA Loški Potok
OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI
CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE

Snoezelen oprema

CUDV DRAGA ŠKOFLJICA
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA ANTONA JANŠE RADOVLJICA
CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR
OPA REŠITVE D.O.O.
OSNOVNA ŠOLA IV MURSKA SOBOTA
DOSOR DOM STAREJŠIH OBČANOV D.O.O.
VRTEC MAVRICA TREBNJE
OSNOVNA ŠOLA DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA
OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA PTUJ
OSNOVNA ŠOLA DR. SLAVKA GRUMA ZAGORJE OB SAVI
DOM NINE POKORN GRMOVJE
MIZARSTVO MEZNARIČ D.O.O.
SIRIUS PLUS D.O.O.
OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA NOVO MESTO
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK
VRTEC MANKA GOLARJA GORNJA RADGONA
DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL JAMSKI IZLAKE
KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV DRAVOGRAD
OSNOVNA ŠOLA POD GORO SLOVENSKE KONJICE - ENOTA OŠ V PARKU
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN
VRTEC ŠKRATEK SVIT VODICE
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO
PROMETAL D.O.O.- HRVAŠKA
DOM STAREJŠIH IDILA D.O.O. VUKOVSKI DOL
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE - ENOTA PREBOLD
CUDV DOBRNA
DOM STAREJŠIH IDILA
ATLAS OPREMA D.O.O.
OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ
CENTER ZA STAREJŠE OBČANE LUCIJA

Oprema gibalnic / SI oprema

OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ
OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLAVORE MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KONŠAKA MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA MINKE NAMESTNIK MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR
ZDRAVSTVENI DOM CELJE - AMB. ZA MENTALNO ZDRAVJE
OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA IV MURSKA SOBOTA
OSNOVNA ŠOLA POD GORO SLOVENSKE KONJICE - ENOTA OŠ V PARKU
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

Senčenje peskovnikov

KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE SEŽANA D.O.O.
ADAPTACIJE, VZDRŽEVANJE D.O.O. LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA STARI TRG PRI LOŽU
OBČINA CIRKULANE-VRTEC CIRKULANE
VRTEC SEŽANA
VRTEC CICIBAN NOVO MESTO
VRTEC ROGAŠKA SLATINA
OBČINA RAČE-FRAM- VRTEC RAČE
OSNOVNA ŠOLA MEŽICA
VIZ VRTCI BREZOVICA
OSNOVNA ŠOLA 16.DECEMBER MOJSTRANA
OTROŠKI VRTEC METLIKA
VRTEC MURSKA SOBOTA
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU
VEPLAS VELENJSKA PLASTIKA
OSNOVNA ŠOLA DESTRNIK-TRNOVSKA VAS
OSNOVNA ŠOLA KRMELJ
OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
OSNOVNA ŠOLA ŠTORE
OBČINA HRPELJE KOZINA
OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA VELENJE
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA DOBROVNIK
VRTEC MENGEŠ
OSNOVNA ŠOLA VAVTA VAS
VRTEC IDRIJA
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA-ČRENŠOVCI
OSNOVNA ŠOLA DR. IVAN PRIJATELJ SODRAŽICA
VRTEC IDRIJA

Melaminska posoda

OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM
OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU
OSNOVNA ŠOLA GORIŠNICA
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA
SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD VITADOM LJUBLJANA
DOM STAREJŠIH LOGATEC
OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA
VRTEC TRŽIČ
DOM UPOKOJENCEV IZOLA
DOM STAREJŠIH OBČANOV IDILA D.O.O.
VRTEC CICIBAN SEVNICA
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER
OSNOVNA ŠOLA OLGE MEGLIČ PTUJ
OSNOVNA ŠOLA ROGATEC
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DRAGA
OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
ZAVOD MARIJE IN MARTE- KARITAS LOGATEC

Obloga športnih podov

OSNOVNA ŠOLA DRAMLJE
OSNOVNA ŠOLA KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ
DVERI PAX D.O.O.
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR
OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI - OŠ SREDIŠČE OB DRAVI
OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER
OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI
OSNOVNA ŠOLA ODRANCI
OSNOVNA ŠOLA SREDIŠČE OB DRAVI


Spremjajte nas tudi na: FB

Delite