Opozorila za igrače

Nov zakon 2009/48/EG o varnosti igrač predpisuje, da se stranko seznani o morebitnih opozorilih že pred nakupom. Tako najdete v našem katalogu AUREDNIK (v katerem nudimo igrače) pri določenih artiklih t.j. pri opisu artikla opozorila, ki so označena kot sledi: 1,2,3…(številka označuje številko opozorila- navedba spodaj).

Žal so zakonska določila še nekoliko neusklajena, saj npr. ostre škarje za odrasle niso igrača in tako nimajo opozorila. Škarje, ki so posebej razvite za majhne otroke in niso nevarne pa vsebujejo opozorilo.

Kaj boste ponudili otrokom v uporabo leži seveda povsem v vaši presoji. Opozorila ne nadomeščajo dolžnosti nadzora. Pa vendar je pomembno, da otroci doživljajo lastne izkušnje in se tako naučijo nevarnosti tudi sami prepoznati.

Določen nadzor in skrb, kakor tudi navodila odraslih so nujna in v pomoč. Ampak to že veste in lahko možnosti poškodb pravilno predpostavite.

Kot v vsakdanjem življenju pa velja tudi tukaj: pri dvomih je najbolje vključiti zdrav človeški razum in določena opozorila (kot npr. opozorila za otroške skiroje: »ne uporabljajte v cestnem prometu« ali opozorila za artikle za otroško prodajalno: »ni primerno za zaužitje«) sicer vzeti na znanje, ampak ne preveč »resno«.

Smiselna opozorila (kot npr. majhni deli, ki jih otrok lahko zaužije- možnost zadušitve) pa so seveda izvzeta iz vsake kritike.

Vaš AUREDNIK tim


1. OPOZORILO! Otroke mlajše od 3 let mora nadzorovati odrasla oseba.

2. OPOZORILO! Ni primerno za otroke mlajše od 3 let. Možnost zadušitve zaradi zaužitja.

3. OPOZORILO! Možnost obešanja zaradi dolgih vrvi. Ni primerno za otroke mlajše od 3 let.

4. OPOZORILO! Ni primerno za otroke mlajše od 3 let, ker lahko otrok zaužije majhne dele ali se z njimi zaduši.

5. OPOZORILO! Otroci mlajši od osem let se lahko z ne napihnjenimi ali počenimi baloni zadavijo ali zadušijo. Potreben je nadzor odrasle osebe. Ne napihnjene balone hranite zunaj dosega otrok. Počene balone takoj zavrzite.

6. OPOZORILO! Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in po nadzorom.

7. OPOZORILO! Igrača se sme uporabljati samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.

8. OPOZORILO! Možnost opeklin (zaradi vročih delov). Uporabljajte samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe.

9. OPOZORILO! Uporaba samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. Možnost poškodbe zaradi ostrih robov.

10. OPOZORILO! Uporaba samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. Možnost poškodbe zaradi ostrih konic.

11. OPOZORILO! Ne ciljajte v oči ali obraz.

12. OPOZORILO! Ta igrača ne nudi zaščite.

13. OPOZORILO! Ne uporabljajte v bližini napeljave z visoko električno napetostjo ali med nevihto.

14. OPOZORILO! Da bi preprečili morebitna poškodbe, ki nastanejo, če se otrok zaplete, odstranite igračo, ko se otrok začenja dvigati na roke in kolena v plazeči položaj.

15. OPOZORILO! Hladite samo v hladilniku in ne v zamrzovalniku.

16. OPOZORILO! Uporabljajte z zaščitno opremo. Ni za uporabo v cestnem prometu.

17. OPOZORILO! Ni za otroke starejše od 36 mesecev. Možnost preobremenitve.

18. OPOZORILO! Zaradi dolgih dlak ni primerno za otroke mlajše od 10 mesecev.

19. OPOZORILO! Možnost zadušitve! Zaradi majhne/ih kroglice/c ni primerno za otroke mlajše od 3 let.

20. OPOZORILO! Uporabljajte z zaščitno opremo. Ni za uporabo v cestnem prometu. Nosilnost maksimalno 20 kg.

21. OPOZORILO! Uporabljajte z zaščitno opremo. Ni za uporabo v cestnem prometu. Nosilnost maksimalno 50 kg.

22. OPOZORILO! Možnost padca. Otroci do 36 mesecev starosti naj ne sedijo ali se igrajo sami in brez nadzora.

23. OPOZORILO! Možnost zadušitve zaradi ovojne embalaže! Ovojno embalažo/folijo hranite zunaj dosega rok dojenčkov in otrok.

24. OPOZORILO! Artikel je učni pripomoček, ki se sme uporabljati le pod nadzorom in navodili odrasle osebe.

25. OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod 8 let starosti. Ta igrača vsebuje magnet/e ali magnetne sestavne dele. Magnet/i, ki se združijo ali pripnejo na kovinski predmet v notranjosti človeškega telesa, lahko povzročijo resno ali smrtno poškodbo. Če ste pogoltnili ali vdihnili magnete, takoj poiščite zdravniško pomoč.

26. OPOZORILO! Ni primerno za otroke mlajše od 3 let. Otroci do 14 let starosti samo pod nadzorom odrasle osebe.

27. OPOZORILO! Možnost obešanja zaradi dolgih vrvi. Ni primerno za otroke mlajše od 3 let.

28. OPOZORILO! Efekt povečevalnega stekla- nikoli ne glejte direktno v sonce (prozorne žoge).

29. OPOZORILO! Zaradi vnetljivosti ne uporabljajte v bližini odprtega ognja.

30. OPOZORILO! Ni primerno za otroke mlajše od 3 let. Povečevalnega stekla ne izpostavljajte direktnim sončnim žarkom. S povečevalnim steklom ne glejte v sonce. Nevarnost poškodbe oči.

31. OPOZORILO! Ni primerno za otroke mlajše od 10 mesecev. Možnost poškodbe v žrelno votlino.

32. OPOZORILO! Uporabljajte z zaščitno opremo. Ni za uporabo v cestnem prometu. Nosilnost maksimalno 20 kg.

33. OPOZORILO! Ta igrača nima zavore.

34. OPOZORILO! Ne uporabljajte v bližini ušes. Neupoštevanje lahko privede do poškodb sluha.

35. OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod 18 meseci starosti. Dolga vrv. Možnost obešanja.

36. OPOZORILO! Ta artikel je igrača. Ni primerna za zaužitje.

37. OPOZORILO! Uporaba samo z navodili odrasle osebe.

38. OPOZORILO! Ne uporabljajte v cestnem prometu.


Izjava o ustreznosti igrač (PDF)

Delite