Pogoji poslovanja

POGOJI POSLOVANJA ZA PONUDBO PO KATALOGIH Z NAVEDENIMI CENAMI V KATALOGIH

1. Cene v katalogih AUREDNIK, Sport Thieme :
Poslujemo po cenah navedenih v naših letnih katalogih.

Cene v katalogih so z 19% DDV-nemška stopnja DDV. Na neto cene zaračunamo 22% DDV.

2. Naročniki so pravne osebe- vzgojno varstvene in izobraževalne ustanove, ki prejmejo našo ponudbo- t.j. letne kataloge. Naročniki, ki kataloga ne prejmejo ga lahko na naslovu podjetja EMAGO kadarkoli naročijo- ne velja za fizične osebe.

3. Rok dobave znaša za večino izdelkov po katalogu AUREDNIK 3-5 delovnih dni od prejema naročila! Dobavne roke za dobavo artiklov po ostalih katalogih vam sporočimo na vaše povpraševanje.

Pri tem so izvzeti pohištveni artikli, zunanja igrala, artikli za opremo telovadnic, ter manjše število drugih (večjih in voluminoznih) izdelkov, pri katerih je daljši dobavni rok, ki je odvisen od vrste izdelka. Z dolžino dobavnega roka boste seznanjeni ob vašem naročilu oz. na vaše povpraševanje.

Opomba: v predprazničnem času se lahko dobavni rok podaljša za 1-3 delovne dni.

4. Stroški dostave se zaračunajo in so odvisni od teže in velikosti paketa oz. palete. O višini stroškov boste seznanjeni ob vašem osebnem kontaktu, v ponudbi ali na vaše povpraševanje.

5. Stroški morebitne montaže izdelkov niso zajeti v ceni in se obračunajo posebej.

6. Rok plačila je 30 dni od datuma izstavitve računa ali po predračunu.

7. Podjetje EMAGO si do poravnave kupnine pridržuje lastninsko pravico.

8. Pri reklamacijah lahko kupec v 15 dneh z pisnim ali ustnim obvestilom blago nepoškodovano in v originalni embalaži vrne na naš naslov.

Pri reklamacijah in ob upoštevanju navedenih pogojev že plačano kupnino seveda povrnemo.

9. Naročila fizičnih oseb: Fizična oseba lahko naroča blago v samoiniciativi, čeprav ni prejela naše ponudbe oz. kataloga (prodaja se vrši le izjemoma). Ob tem se izrecno strinja z obliko ponudbe- t.j. obliko kataloga, ki je v celoti v nemškem jeziku.

Rok dobave blaga za fizične osebe je 3-5 delovnih dni od prejema naročila (izjeme glej zgoraj) .

Rok plačila je po predračunu, po povzetju ali računu.

Stroški dostave se prav tako zaračunajo: glej zgoraj.

10. Veljavnost navedenih cen v katalogih je do 31.12. tekočega leta. V katalogu AUREDNIK veljajo cene še do 31.januarja naslednjega leta.

11. Osebni podatki: nam posredovani osebni podatki služijo izključno za namene obdelave naročil in so varovani v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.

12. Cene naših ostalih ponujenih artiklov vam sporočimo na vaše povpraševanje.

13. Končne določbe: Pridržujemo si pravico do sprememb pogojev poslovanja in ponudbe.

Delite