Konstrukcijske igre

Pri uporabi različnih konstrukcijskih materialov spoznavajo otroci enostavne tehnične povezave in fizikalne lastnosti, kot npr.: kako deluje kolo z zobniki, težnost, ravnotežje...

Pri skupinskem sestavljanju elementov se razvije socialna kompetenca- npr. na komunikativni ravni: znati prisluhniti, o nečem razpravljati...ali na kooperativni ravni: skupno iskanje rešitev, delitev nalog...

 

S konstrukcijskim materialom podpiramo neposredno razvoj fantazije, fino motoriko, iznajdljivost, prostorsko orientiranost, posredno še dojemanje barv, števil...

Tako pridobijo otroci s sestavljanjem in konstruiranjem osnovne elemente za šolo in tudi za poznejše življenje.

Kocke in drugi konstrukcijski material

Lego, Sonos, Constri, Poly M, Geomag, Mobilo, eitech, Baufix, Tolo, Plastimat, Nopper, Nice Dice, Pyramis...

Različni materiali za sestavljanje raznolikih konstrukcij z večimi težavnostnimi stopnjami, lesen konstrukcijski material itd.


Delite