Didaktične igre

Vsekakor je vsaka igra, vsak material, vsak delovni pripomoček, ja celo vsaka vsakdanja stvar ( tudi vroča štedilnikova plošča ) didaktični material, saj se otrok uči ob vsakem soočanju s posamezno stvarjo.

Že Konfucius je rekel:

 

  • dalje2 kar mi rečeš, bom pozabil
  • dalje2 kar mi pokažeš, na to se bom spomnil
  • dalje2 kar me boš pustil storiti, to bom razumel

 

Tako spoznamo, da stvari, ki jih občutimo z več čutili tudi boljše in enostavneje razumemo

 

Na didaktičnem področju vam nudimo igre, ideje in priporočila, ki imajo na posameznih učnih področjih posebno visok učni efekt.

Didaktične igre in pripomočki

Skrbno izbrani artikli za podpiranje razvoja grobe in fine motorike, ravnotežja, tipa, okusa, vonja, sluha, vida, logičnega razmišljanja, eksperimenti, igre z magnetki, spoznavanje črk, številk, pripomočki za branje, pripomočki za spoznanje angleškega jezika, optični eksperimenti, prostorsko dojemanje, emocionalno dojemanje, ročne spretnosti, reševanje problemov, izpolnitev nalog, ustna motorika, geometrija, spoznavanje Evrope in kontinentov, živalski svet, zdravje in prva pomoč…

Delite